ÅRSRAPPORT 2009

REFERAT FRA VIRKSOMHETEN SISTE ÅR

11. januar 2010

av Elling Kvamme

Den norske Buchenwald foreningen ble opprettet etter initiativ av rumeneren Peter Muresan. Første medlemsmøte ble holdt 22. oktober 1994. Dette er således vårt 16. medlemsmøte, og antagelig det siste hvor jeg er aktiv. Det har jeg sagt i flere år, men en gang må bli den siste.

41 personer var tilstede, herav 12 tidligere fanger i i Buchenwald.
Erik Lørdahl har sendt meg et hefte med tittel: Norske studenter internert 1943-1945 og posten de fikk. Den kan bestilles hos ham.

Døde Flere eks fanger som var medlem av vår forening er siste året gått ut av tiden. Jeg skal bare nevne to, Tollak Sirnes i Bergen som var en av stifterne i foreningen og Asbjørn Eidnes fra Harstad som representerte Nordnorge i vår forening ved flere anledninger.

Markering for opprettelsen av Kz. Buchenwald i juli 1937. fant sted i tiden 4. - 11. april 2009.
Deltagere: Helga Arntzen, Kari Julie Kvamme, Elling Kvamme. Vi ble mottatt som grever.
Jeg ga på årmøtet i Rsør i juni referat fra møtet i Internationales Komitee Buchenwald Dora (IKBD) og jeg gjentar det her fordi det ikke var så mange Bøketrær (Sennheimere og Buchenwaldere) tilstede.
IKBD møtet fant sted søndag 5. april i Buchenwald. Møtet var langdrygt og etter min oppfatning kom det ikke frem noe særlig nytt. Jeg har derfor ingen notater. Mange av de tidligere fangene var falt fra, og var i stor utstrekning erstattet av yngre folk. Helga og jeg slapp til med innlegg hvor vi gjorde rede for at Den norske Buchenwald forening tar opp alle interesserte personer som medlemmer og er særlig interessert i de yngre. Vi mener det er viktig at nynazistiske bevegelser synliggjøres spesielt for de unge, slik og at de forstår hvor viktig det er å føre kampen videre. David Irving historien illustrerer jo det. Det var ingen kommentarer til våre innlegg.
Etter dette var det visning av noen interessante malerier fra tiden i leiren av den tidligere Buchenwald fangen Jose` Fosty i det gamle desinfeksjonsbygget. Professor Dr. Volhanrd Knigge som er sjef for stiftelsen Buchenwald-Dora, og Jose` Fosty holdt taler.
Så ble det kransnedlegelser. Deretter ble vi busset til klokketårnet hvor det var en minnestund.

Tirsdag 7. Var det lagt opp til a de få gjenværende tidsvitnene skulle fortelle sine historier. Jeg har et manus for dette som jeg bruker når jeg som tidsvitne, men det var naturligvis blitt igjen hjemme. Jeg måtte derfor ekstemporere etter hukommelsen, men jeg tror det gikk OK. Jeg hadde en fullsatt sal av interesserte gymnasiaster tror jeg det var, og fikk mange spørsmål. Det hele varte et par timer.

Onsdag 8. ble vi busset til Ehrfurt hvor delegaten fra Israel Robert Büchler, ble hedret i rådhuset. Han hadde vært medlem KIBD helt fra starten av. Han er forøvrig nettop død.

Weimar er en kulturby, og i år er det 90 års jubileum for det såkalte Bauhaus. Vi så Bauhaus film og det var utstilt malerier av kjente kunstnere som Klee, Kadinsky og Itten, men også tekstiler, møbler, osv.

Vi ble meget hyggelig mottatt i Buchenwald, alle utgifter til reise og opphold ble refundert for Kari Julie og meg, og vi ble hentet med bil i Frankfurt am Main og kjørt tilbake dit den 9. april.

Vår forening er som kjent medlem av IKBD. og jeg har vært fast delegat. Som dere vil huske har vi vedtatt at Helga Arntzen skal være vår forenings representant i IKBD. Et annet viktig vedtak er at Helga Arntzen fikk mandat til å føre vår forening videre og at foreningen kan ta opp både yngre og eldre personer som medlemmer. Det vil således bli avholdt medlemsmøter i Oslo, årsmøter i Risør og eventuelt andre arrangementer i Helgas regi.

Helga Arntzen oppfordret ifjor hver familie av bøketrær (som innkluderer til å velge en yngre representant for å videreføre vår forening. Noen har fulgt dette opp, men det er viktig at alle våre medlemmer gjør det.

Årsmøtet ble avholdt i Risør 20 juni iår. Vi var invitert til et besøk til Arkivet i Kristiansand 18. juni hvor det foregikk uhyggelige ting under krigen. Vi overnattet der på hotell. Den 19. og 20. juni var det et stort arrangement i Fredshuset, Risør med tittel «Historier vi ikke må glemme» og utdeling av prisen Fangenes Testamente. All transport foregikk med buss og var gratis. Det samme var oppholdet. Årsmøtet neste år vil også bli lagt til Risør og invitasjon vil blisendt til medlemmene når programmet blir klart. Jeg håper da å se noen bøketrær.

Falske historikere Vi har hatt flere eksempler på at såkalt kompetente historikere har hevdet at fangene i konsentrasjonsleirene fikk god behandling, og hvor alle beretninger fra eksfanger blir avfeid som overdrivelser. David Irving er et eksempel på det. Det er da vi som har opplevd slike leire reiser bust. Vi har sett og opplevd at dette er feil. Det er hstorieforfalskning, Vi vet også at våre dager er talte, og at det om kort tid ikke vil være noen tilbake som selv har opplevd slike leire, Derfor er det viktig at ungdommer formidler vår viten videre. slik at denne ikke blir glemt eller bortforklart. Det er derfor vi ønsker unge mennesker som medlemmer og at dere blir vår hukommelse! Det er også viktig fordi det eksisterer forferdelige fangeleire også idag i mange deler av verden, og det må skapes en internasjonal opinion som forbyr slike. Og der har vår forening i regi av yngre krefter en misjon.

Regnskap for 2008 og valg ble foretatt på årmøtet og sendt til medlemmene. Det vil derfor ikke bli gjentatt nå.

Den norske Buchenwald forening er såvidt vites den eneste forening av politiske fanger under siste krig som fremdeles eksisterer. Derfor er det ikke lengre nødvendig at en har vært fange i Buchenwald for å bli medlem. Foreningen er således blitt fornyet og blitt mer omfattende enn tidligere.

Fungerende styremedlemmer: Helga Arntzen. Hans Michelsen, Erik Loe, Elling Kvamme og Kari Julie Kvamme
Buchenwald foreningen har en hjemmeside på internett.
Foredrag: Tidligere rådmann i Oslo Bernt H. Lund:
Livet i Sachsehausen og personer jeg møtte.