ÅRSRAPPORT 2008

REFERAT FRA VIRKSOMHETEN SISTE ÅR

Den norske Buchenwald foreningen ble opprettet i 1994 etter initiativ av rumeneren Peter Muresean. Dette er således vårt 15. årsmøte. Foreningen ble ifjor overtatt av Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser som vil vedereføre vår målsetting og er foreningens faste delegat til den internasjonale paraplyforeningen, på tysk IKBD (Internationalses Buchenwald Dora Komitee, på fransk CIBD (Comite International Buchenwald Dora)

71 års markering for opprettelsen av KZ Buchenwald i 1937
Buchenwald ble frigitt 11. april 1945, altså for 63 år siden. Deltagere fra Norge: Helga Arntzen, Kari Julie Kvamme og meg. Vi ble godt mottatt, og utgifter til hotell og opphold for Kari Julie og meg i tidsrommet 9. - 14. april ble betalt. Onsdag 10. april var det utflukt til Nordhausen med taler og kransnedleggelser for å minnes de fangene som døde under umenneskelige forhold i leiren Dora, sprengt inn i Harz fjellene. Her ble det laget deler til V1 og V2 våpnene som terroriserte London under krigen. Leder her var Werner von Braun som senere organiserte den første månelandingen fra USA. Derfra dro vi til bi-lerien Ellrich-Juliushütte hvor det også var taler og kransnedleggelse. 11. april var det om formiddagen minnetaler bla ved professor Volhard Knigge, direktør for stiftelsen Buchenwald-Dora og kransnedleggelser på appellplassen i Buchenwald til minne om de myrdede sigøynerne (Sinti og Roma) og jødene. Senere, åpning av internat og møtested for ungdom i en av de gamle SS-bygningene med taler av Knigge, kulturministeren og Bernhard Herz, president i IKBD. Møtet den internasjonale Buchenwald komiteen (IKBD) fant sted lørdag 12. april. Helga Arntzen ble godtatt som delegat fra Norge (noe som ble vedtatt på vårt årsmøte i fjor). Det ble der interessante diskusjoner om fangenes testamente og om medlemskal for unge i fangeforeninger. Helga Arntzen og jeg deltok i diskusjonene og vi redegjorde for at den norske foreningen nå har vedtatt at yngre personer ikke bare kan bli medlem, men også er ønsket for å videreføre vår målsetting. IKBD er åpen for medlemskap av yngre. Søndag 13. var det minnestund i den katolske kirken i Weimar. Etterpå, markering på appellplassen i Buchenwald med taler med kransnedleggelse av presidenten Bertrand Herz og tre overlevende fanger. Senere hadde jeg et møte med tyske gymnasiaster hvor jeg måtte ekstemporere etter hukommelsen historien om de norske studentenes fangenskap i Tyskland. Etter responsen og de mange spørsmålene gikk det visst OK. Møtet varte i 1,5 time.

Hvorfor ta opp ungdom i en fangeforening fra siste krig?
Ungdommer pleier å godta den arven de synes om og forkaste det øvrige. Da er det viktig at ungdommene som smykke eksperter lærer å skjelne mellom ekte diamanter og falske. En slik ekte diamant er ytringsfriheten. Men hvis ytringsfriheten brukes til å formidle feilaktige opplysninger og løgner da blir diamanten trukket ned i søla og mister sin glans. Historikere ska se på det som har skjedd i forttiden med friske øyne, og de endrer undertiden tidligere tiders oppfatninger. Det er bra når det skjer på en vitenskapelig korrekt måte hvor ingen fakta blir underslått. Men det blir farlig hvis man i forveien har laget seg en oppfatning, og bare tar med det som støtter denne. Og spesielt farlig blir det hvis det gjøres av historikere med professor kompetanse. Det er jo ikke rart at slike personer lett kan endre folks oppfatninger. Vi har hatt flere eksempler på at såkalt kompetente historikere, som Irving, har hevdet at fangene i konsentrasjonsleirene fikk god behandling, og hvor alle beretninger fra eksfanger blir avfeid som overdrivelser. Det er da vi som har opplevd slike leire, reiser bust. Vi har sett og opplevd at dette er feil. Det er historieforfalskning. Vi vet også at våre dager er talte, og at det om kort tid ikke vil være noen tilbake som selv har opplevd slike leire., derfor er det viktig at ungdommene formidler vår viten videre. Slik at denne ikke blir glemt eller bortforklart. Vi ønsker unge mennesker som medlemmer og at de blir vår hukommelse!
Det er også viktig fordi det eksisterer forferdelige fangeleire også i dag i mange deler av verden, og det må skapes en internasjonal opinion som forbyr slike. Og der har vår forening i regi av yngre krefter en misjon. Jeg vil oppfordre ungdommer til å bli medlemmer.

Årsmøtet på Palmen Grand Hotel lørdag 19.10
55 personer var tilstede her, 11 medlemmer av Den norske Buchenwald forening + noen inviterte og enker.

Regnskap: Ole Svanøe-Hafstad hadde i forveien sendt meg et forslag om å holde vårt årsmøte med regnskap for foregående år i mars. Vi syntes det var et godt forslag, men fant det bedre å flytte det til Risør i juni, fordi det da kunne kombineres med utdelingen av prisen Fangenes testamente. Dette ble vedtatt.
Valg: Helga Arntzen er ikke på valg. Som styremedlemmer ble følgende valgt: Hans Michelsen, Erik Loe, Elling Kvamme og Kari Julie Kvamme.
Vedtekter: Forslag til vedtekter som tidligere var sendt medlemmene, ble vedtatt.
Diskusjon: Det ble spørsmål og interessant diskusjon med mange deltalgere.
Foredrag: Lillian Hjorth (fra Menneskerettighetsakademiet), FN og verdenserklæringen om menneskerettighetene.
Filmfremvisning: Elsa Kvamme, Tysklandsstudenter, 2 del, "Buchenwaldtåken"

Hele dvd'n av Elsa Kvammes dokumentar film "Tysklandstudenter" er til salgs i Filmbutikken på Filmens Hus, Dronningensgt 16, post adresse Filmbutikken, Boks 482 SEntrum, 0105 Oslo, eller kan bestilles på telefon 22 47 45 50, eller internet, kservice@nfi.no

DEN NORSKE BUCENWALD FORENING er nå åpen ikke bare for tidligere medlemmer, men også for deres pårørende og andre interesserte.

Medlemskontigenten er fortsatt kr 150,- for å dekke løpende utgifter til porto etc. Giro sendes til Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser, Postboks 19, N-4950 Risør.