FORELESNINGER I LEIREN II 1943 - 45

Jan Bendix Lien har følgende notater fra sin dagbok om forelesningene for norske studenter i Buchenwald.:

8. mars 1944: Besøk av SS-Sturmbandführer Staatsrat Rektor Professor Dr. Astel fra Universitetet i Jena.
20. mars 1944: Professor Max Hildeberg Böhm: Volkslehre, Therorie,1. Opplyste at han var født i Baltikum „Also nordische Abstammung“.
21. mars 1944: Prof. Der Erziehungswissenschaft Petersen: 1. Wissenschaft im Dienste des Lebens. Snakker skandinavisk.
Samme dag også: Prof. Lange: Das norwegische und deutsche Strafrecht 1.
23. mars 1944: Prof. Friedrich Sander: Die deutsche Psychologie der Gegenwart 1.
24. mars 1944: Prof. Heberer: Anthropogeni 2.
17. mars 1944: Prof. Böhm: Volkslehre 2.
30. mars 1944: Prof. Kummer: Das altnordische Schrifttum und seine Bedeutung für die Kultur- und Religionsgeschichte 1
Prof. Sander 2.
31.3.1944: Prof. Heberer, 3
6. april 1944: Gründonnerstag. Prof. Kummer 2. Prof. Sander, 3.
7. april 1944: Karfreitag. Prof. Hebefer, 4. Har SS merke på seg.
11. april 1944: Prof. Petersen, 2: Über Jesuittenerziehung, ein historisches Moment
12. april 1944: Dozent Dr. Nedel, 1: Musik und Rasse, mit Schallplatten (Ich erinnere mich dass er folgendes sagte: Die drei deutsche Romantiker sind Schubert, Schumann un der Jude Mendelsohn. Den letzten können wir entbehren.)
13. april 1944: Prof. Kummer, 3.
14. april 1944: Prof. Weseler: Heinrich von Kleist, 1.
17. april 1944: Prof. Sander, 3.
19. april 1944: Prof. Weseler, 2. 20. April 1944: Prof Schulze: Politische Geografie der Grossraumbildung, 1.
Prof. Kummer, 4.
21. april 1944: Prof. Weseler: Heinrich von Kleist, 3.
24. april 1944: Prof. Böhm, 3.
Prof. Schulze, 2.
25. april 1944: Prof. Petersen: Jenaplan
Prof. Schulze, 3.
28. april 1944: Prof. Weseler, 4. Siste.
2. mai 1944: Prof Schulze, slutt. Hitlerjugend på besøk ute i leiren (SS-Lager) ført av en partioffiser i brun uniform (Die Vorlesungen wurden in eine Unterrichtsbaracke im SS-Lager durchgeführt)
3. mai 1944: Prof. Sander, 4. Viste tegningene og var meget interessert i Hattelands ”Døde sjeler eller lysene som sluknet” (Gjennomgikk tegninger vi hadde levert. Med utgangspunkt i ett sett billedruter med noen få streker i hver, skulle vi velge rute og etter fri assosiasjon tegne et bilde. Hatteland hadde tegnet et piggtrådgitter med to slukkede stearinlys bak og to brennende stearinlys utenfor på hver side. Jeg har gjengitt tegningen slik i den vesle notisboka)

Hattelands tegning "Døde sjeler eller lysende som sluknet"

(Om min egen tegning har jeg notert at Prof. Sander bemerket at den økonomiske linjeføring vitnet om en særlig begavelse. Jeg har ingen gjengivelse av tegningen, men husker at en buelinje i oppgaven ble utgangspunkt for en svaiende kjolekant, to dameben i høyhelte sko og en liten hund som damen leide i bånd. Tydeligvis en dagdrøm i forskjell fra Hattelands her og nå opplevelse av konsentrasjonsleiren. Jeg mener å huske at prof. Sander omtalte den norske psykologiprofessor Harald Schjeldrup, som var psykoanalytiker, med respekt. Det var noe overraskende fra en professor under nazi-regimet.

4. mai 1944: Prof. Böhm, 4. Tre stive klokketimer!
Samme dag har jeg notert: ”Kåre forteller fra Patologen: ca. 20-40 lik i en haug” (Kåre var en av våre eldre medisinstudenter som hadde fått anledning til å besøke Patologische Abteilung formidlet av en fransk fange (patolog)som arbeidet der. Det var jo en tankevekkende illustrasjon i Böhms Volkslehre.)
7. mai (søndag) 1944: Hitlerjugend (jfr. 2. Mai) har trukket i SS-uniform. Rekruttene har rødt og hvitt armbind.
8. mai 1944: Prof. Benewitz: Gebiete der fysikalischen Chemie1, Die Materie.’9. mai 1944: Prof. Gabriel: Hauptprobleme der Wirtschaftspolitikk, 1. (Det jeg husker fra denne forelesning, er hvordan Hitler avskaffet arbeidsledigheten ved a sette de arbeidsløse til a bygge Autobaner for en bare litt større dagslønn enn de fikk fra arbeidsledigheten. Som medisinstudent var jeg også interessert i sosiologi og leste Max Weber og Dürkheim, blant de i bøker vi hadde anledning til å låne i Häftlingsbibliotek)
11. mai 1944: Prof. Böhm 5, slutt.
12. mai 1944: ”Solbad på soveposen. Flere hundre fly i grupper på ca. 20-30 passerer i stor høyde. Blinker i solen. Tinnfolie daler ned fra himmelen. Tre mann hengt melder radioen.” (Lagerradio)
16. mai 1944: Prof. Gabriel, 2.
22. mai 1944:Prof. Gabriel, 3.
23. mai 1944: Prof. Benewitz, 2: Energie
26.mai 1944: Prof Witte, 2. Jeg fraværende
Prof. Preiser, 1: Ausgewälte Themen der Wirtschaftstheorie. Jeg fraværende.

31. mai 1944: Dozent Nedden, 2: Große Meister der deutschen Musik, mit Schallplatten, Bach Händel, Gluck, Beethoven, Mozart, Schubert. Bach religiös, Händel sensuell.
31. mai 1944: Prof Preiser, 2.
8. juni 1944: Prof. Lange, 3 (jfr. 21 mars)
13. juni Prof. Gabriel
14. juni 1944: Besøk av SS-Obersturmbandführer Professor Paulsen (germanische Leitstelle, Berlin) Utfylt skjema med navn, fødsel, adresse og studiedata. Alle mann kalt fram, en etter en, og stilt spørsmål om foreldres yrke, søsken, økonomiske forhold. Noen ble også spurt om de var villige til å studere i Tyskland.
16. juni 1944: Prof. Witt. Jeg fraværende
19.juni 1944: Prof Gabriel. Jeg fraværende. På patologen 5 +H. Petter. Prof. Riche, fysiolog fra Paris, sønn av Nobelprisvinner i medisin
(Forklaring: Vår kamerat, medisinerstudenten Hans Petter Dahl, døde 17. Juni på Häftlings-Revir og skulle obduseres av prof. Riche, som selv var fange. En av mine nærmeste kamerater, som hadde gått på gymnas i Rouen, var blitt kjent med Riche ute i leiren, og Riche tilbød seg å undervise noen av oss i anatomi. Slik gitt det til at jeg var på patologisk avdeling den dagen. Ve ble fortalt om Ilse Kochs lampeskjermer av tatoveringer og en ”Pygme”-mumie. Vi fikk også se kjelleren med hauger av lik. Dette var undervisning som Jena-professorene ikke visste om og neppe kunne ha tenkt seg.