FORELESNINGER I LEIREN 1943 - 45

De norske studentene som var internert fra 1943-1945 hovedsakelig i KZ Buchenwald og Mittelbau Dora fikk forelesninger i Tyskland i forsøket på å omvende de til å bli Nazi-tilhengere.

Tidligere fange  lektor Arnt Friisk har skrevet ned følgende:

Professorer ved Universitetet i Jena som har gitt undervisning til de norske studentene våren 1944 i KZ Buchenwald:

17.3.1944: Første forelesning: Direktor ved universitetet i Jena var ikke tilstede. Professor Hebera som var professor i biologi og antropognie ga den første forelesningen. Temaet var  utviklingslæren.
20.3.1944: Professor Böhm: folkelære
21.3.1944: Pedagogikk (alminnelig oppdragelseswitenskap)
23.3.1944: Professor Sander: nåtidens psykologi
24.3.1944: Professor Hebera: antropogenie – utviklingslære
27.3.1944: Professor Böhm: Volkstum
30.3.1944: Gammelnordiske skrifter
31.3.1944: Professor Heberga: Utviklingslære
6.4.1944: Gammelnordisk språk
11.4.1944: Professor Petersen: pedagogikk
12.4.1944: Musikk og rase (grammofon- demonstrasjon)
13.4.1944: Gammelnordisk språk
14.4., 19.4., 21.4., 28.4.1944: Professor Nebel: Heinrich von Kleist
17.4.1944: Professor Sander: Nåtidens psykologi
20.4.1944: Gammelnordisk språk
24.4.1944: Professor Schulze: geografi
25.4.1944: Professor Petersen: vitenskap i livets tjeneste (pedagogikk)
2.5.1944: Professor Schulze: politisk geografi og struktur av ”Grossraumbildung”
3.5.1944: Professor Sander: psykologi (med slides)
4.5.1944: Professor Böhm : folk og ”Volkstum” (Volkskunde)
9.5.1944: Professor Gabriel: hovedproblemer av bedriftspolitikken
11.5.1944: Professor Böhm: folk og ”Volkstum”
16.5.1944: Professor Gabriel: hovedproblemer av bedriftspolitikk
19.5.1944: Professor Witte: tysk filologi
23.5.1944: Professor Benewitz: kemi (energi)
26.5.1944: På  formiddagen: Professor Witte: tysk filologi.
På ettermiddagen: Professor Gabriel: utvalge temaer av bedriftspolitikken
30.5.1944: Professor Benewitz: Fra området av fysikalsk kemi
31.5., 1.6., 2.6.1944: Professor Preiser: utvalgte spørsmål av bedriftsteori
8.6.1944: Professor Lange: tysk strafferett
16.6.1944: Professor Witte: Otto Ludwig
19.6.1944: Professor Gabriel: bedriftspolitikk
21.6.1944: Dosent Dr. Nedden: De store mester i tysk musikk (med grammofonplate)
5.7.1944: Rektor Professor Aster fra universitetet i Jena: infeksjonssykdommer
7.7.1944: min siste forelesning da ble jeg sendt til Sennheim i Elsass

av Arnt Friisk