HISTORIKK

Da leiren ble opprettet 16. juli 1937, hadde leiren 149 fanger. Dette var både politiske og kriminelle fanger. Men allerede ved utgangen av samme år var tallet økt til 2.561fanger.
Neste sommer var tallet oppe i 7.723. I september samme år kom 2.200 østerrikske jøder til leiren. Etter de store pogromene som fant sted over hele Tyskland i november 1938 kom det ytterligere 10.000 jøder, slik at ved utgangen av året var tallet steg til bortimot 19.000.
Da verdenskrigen startet 1939 ble ytterligere tusener av nye politiske fanger, samt tusener av polakker internert i Buchenwald.
22. - 23. februar 1941 kommer de første deportasjonene av nederlandske jøder.

I november samme år gjennomfører naziregimet de første forsøkene med gass i Buchenwald. Disse er så "vellykket" at nye eksperimenter skal gjennomføres. Denne gang velger man et sted i en skog like ved den polske byen Chelmno.

Etter hvert som krigen skred fram anla man flere store fabrikkanlegg med tanke på rustningsindustrien i nærheten av leiren. Fangene ble brukt som slavearbeidere.

På slutten av 1944 fantes det 63.048 fanger i leiren, og bare to måneder senere var tallet steget til 86.232.

Da SS-mannskapene den 6. januar 1945 "ryddet" Buchenwalds ble ca 25.500 fanger myrdet.

Buchenwald var i bruk i åtte år, og i løpet av denne tiden hadde i alt 238.980 fanger vært internert her.
Fangene kom fra 30 ulike land, og 43.045 av dem ble enten drept eller døde av sykdom eller selvmord.