Mennesker jeg traff som politisk fange

20. november 2009
Av Bernt H. Lund, her skrevet av Elling Kvamme etter foredraget.

Bernt H LundBernt var 17 år da han ble arrestert i mai 1942. Etter noen uker i Oslo Kretsfengsel ble han overført til Grini der han satt i 21 måneder. Så gikk turen via Akershus festning til Sachsenhausen (KLS). Etter et par måneder i en utekommando 8 mil øst for Berlin kom han tilbake til KLS der han ble til han ble hetet av de Hvite Bussene i mars 1945. Etter nøyaktig tre år kom han tilbake til hjemmet sitt i Vestre Aker.

Noe av det verste ved livet som politisk fange var ensformigheten og usikkerheten om framtida. Samværet med andre fanger hjalp godt. Både på Grini og i KLS krydde det av spennende personer som ikke bare likte å slå av en prat med en vitebegjærlig ungdom, men som også var hjelpsomme i den utstrekning idet var mulig.

I KLS var det tre personer som betydde mye for Bernt. Alle de tre var tyske kommunister. Den ene, Johannes, halt Hans - Holm
(f. 03.01.1895) kjente han fra Oslo. Han kom til Norge som politisk flyktning i slutten av 30-åra. Foreldrene til Bernt deltok aktivt i arbeidet for flyktninger fra Nazi-Tyskland. Hans lærte seg fort norsk og likte å diskutere politikk med den unge Bernt. Han fikk en venninne, en norsk jødinne og fikk et barn med henne. Venninnen hans ble offer for jødeaksjonen senhøstes 1942 og ble drept i Auschwitz. Hans ble arrestert i begynnelsen av 1943 og etter en tid på enecelle på Grini ble han sendt til Tyskland.

Hans var en av de første som oppsøkte Bernt da han kom til KLS. Han fortalte at moren til Bernt hadde fått plassert datteren hans i et barnehjem i Oslo. Til gjengjeld ville Hans forsøke å hjelpe Bernt så langt han kunne under oppholdet i KLS. Mange av partifellene hans var blitt arrestert allerede før krigen og hadde nå viktige funksjoner i leiren.

En av dem het Heinz Junge (f. 01.11.14). Han var blitt arrestert i 1935 og kom til KLS i 1940. Da Bernt kom dit i 1944, var Heinz funksjonær i leirsekretariatet. Da Bernt ble sendt til en utekommando, et sted han mistrivdes sterkt, fikk Heinz ordnet det slik at han ble sendt tilbake til hovedleiren og fikk en relativt god arbeidspalass i et kurvmakeri. Heinz påtok seg også å undervise Bernt i marxistisk teori i det lille en hadde av fritid hver søndag ettermiddag - en ikke ufarlig virksomhet i en nazistisk konsentrasjonsleir.

En av de ledende kommunistiske fangene i leiren het Kurt Müller (f. 13.03.03). I slutten av 20-årene hadde han bodd i Moskva som generalsekretær for den internasjonale organisasjonen for kommunistisk ungdom. Etter at Hitler kom til makten i 1933, ble Kurt sendt til Tyskland for å organisere motstanden mot nazistene. Han ble arrestert allerede i 1934. I KLS var han arbeidsleder (Vorarbeiter) i et mekanisk verksted eid av SS-fabrikken Deutsche Ausrüstungswerke DAW. For at Bernt skulle bli kjent med denne ledende kommunisten, ble han overført til DAW-fabrikken og fikk jobb som en av sekretæren hans.

Alle de tre som hadde hjulpet Bernt i KLS, overlevde fangenskapet. Hans kom til Norge, ble gjenforenet med datteren sin og ble norsk statsborger. Etter noen år ble han kalt tilbake til Tyskland for å delta i oppbyggingen av det nye Tyskland sammen med sine gamle fangekamerater. Nå har de alle gått bort, men Bernt har kontakt med kona til Heinz og barna til Hans og Kurt. Å ha gode tyske venner har beriket livet hans.