STYRET for 2015

STYREMEDLEMMER 2015

Formann: Elling Kvamme
Nestformann: Julie Kvamme

Fastmedlem: Helga Arntzen
Styremedlem
: Ingar Holm
Styremedlem: Øystein Djupedal
Styremedlem: Uwe Arntzen

Varamedlem:
Kristine Heimdal
Varamedlem: Ingrid Kvamme Fredriksen

Valgkomitee: Anne Heimdal og Gunn Heidi Stø