STYRET for 2018

STYREMEDLEMMER 2018

Styreleder: Julie Kvamme

Fastmedlem: Helga Arntzen
Styremedlem
: Anne Heimdal
Styremedlem: Øystein Djupedal
Styremedlem: Thor Abrahamsen
Styremedlem: Bjørn Arntzen

Varamedlem: Kristine Heimdal
Varamedlem: Ingrid Kvamme Fredriksen

Valgkomitee: Kari Buvarp og Gunn Heidi Stø

01.12.2018