nytt tilskudd av litteratur om buchenwald

Av Gunnar D. Hatlehol

Et nytt, om enn lite, tilskudd til stammen av litteratur om de norske Buchenwald-fangene har nå blitt tilgjengelig for det interesserte publikum.

Opher und Zuschauser: Norwegische Studenten als Gefangene in Buchenwald und deren Narrativ av Stephen PabstTittelen på det er "Opfer und Zuschauer: Norwegische Studenten als Gefangene in Buchenwald und deren Narrativ" og dette kapittelet inngår i den tysk- og engelskspråklige antologien, "Buchenwald. Zur europäischen Textgeschichte eines Konzentrationslager."

Boken er sluttresultatet av en konferanse i Weimar i september 2019 som handlet om hvordan historien om Buchenwald har blitt formildet gjennom tekst. Prosjektet la hovedvekt på Buchenwald som internasjonal konsentrasjonsleir og på mangfoldet av ikke-tyske fanger der.

Norske og danske Buchenwald-fanger ble ikke tematisert på konferansen. Det var et savn som prosjektleder Stephan Pabst følte på underveis i prosessen, desto mer fordi det har vært minimal kjennskap i Tyskland til disse to fangegruppene, også blant kjennere av landets konsentrasjonsleirhistorie.

Pabst henvendte seg da til Hans Otto Frøland og Gunnar D. Hatlehol med forespørsel om å bidra med et kapittel om de norske Buchenwald-fangene. I lys av prosjektets faglige profil skrev de et kapittel vinklet mot beretningene som fangene selv formidlet til offentligheten. Frøland forfattet innledningen og avslutningen, mens Hatlehol sto for den øvrige teksten.

Grunnet redaksjonelle føringers strenge sidetallsbegrensninger måtte forfatternes tekstbidrag redigeres ned til 27 sider. I praksis er kapittelet den første samlede fremstilling av nordmennenes fangeliv i Buchenwald, men i kortest mulig format. Frøland og Hatlehols erfaring er at denne historien fortjener å skildres over mange flere sider og har håp om senere å gå i gang med et større anlagt prosjekt om norske Buchenwald-fanger. Så forhåpentligvis er dette bare begynnelsen. Hatlehol fortsetter å lete etter upublisert dokumentasjon om nordmenn i Buchenwald og kan, hvis du har tips om kilder, nås på e-mailadresse ghatlehol@narviksenteret.no.

Imens kan du, hvis du leser tysk, se nærmere på kapittelet i antologien. Både enkeltkapitler og bok kan lastes ned gratis på nettsiden degruyter.com
Det norske kapittelet finner du her.

Gratis, det er mye billigere og langt mer tilgjengelig enn alternativet å kjøpe boken i papirformat gjennom en bokhandler. Fysiske eksemplarer, som det vist på bildet, er trykket i et ytterst beskjedent opplag.