ADVARTE MOT ØKT FREMMEDFRYKT OG RASISME

11. april var det 70 år siden konsentrasjonsleiren Buchenwald ble frigjort. Til sammen 27 familiemedlemmer av tidligere fanger, representanter fra Aktive Fredsreiser og andre interesserte deltok på markeringen. I talene på den tidligere appellplassen ble det utrykt bekymring for oppblomstringen av rasisme i Europa.

- Det er ikke lenger nok bare å være på vakt, sa presidenten i den internasjonale Buchenwaldkomiteen, Bertrand Herz. Videre understreket Herz at Europa ikke må tillate at høyreekstreme partier og religiøse fundamentalister får økt fotfeste.
Tilstede på markeringen var rundt 80 overlevende og 3 veteraner fra den amerikanske divisjonen som frigjorde Buchenwald. Gruppen fra Aktive Fredsreiser la ned en krans til minne om de mer enn 56 000 menneskene som mistet livet i konsentrasjonsleiren.
Omkring 250 000 personer ble holdt fanget i hovedleiren og dens 136 underleirer i årene 1937 til 1945. Mot slutten av krigen var Buchenwald den største konsentrasjonsleiren på tysk jord.

Norske fanger i Buchenwald

Den 30.november 1943 gjennomførte okkupasjonsmakten i Norge en aksjon mot Universitetet i Oslo. Alle studentene som befant seg der ble arrestert. Varslingen om en aksjon hadde nådd fram, men ble ikke trodd. Alle mannlige studenter ble beordret inn i Aulaen, de kvinnelige studentene slapp fri. For mange av de mannlige studentene ble dette starten på et opphold i fangenskap, og for mange skulle arenaen for dette bli nettopp Buchenwald. Turen til Tyskland gikk med SS Donau, skipet som hadde fraktet flesteparten av de norske jødene til konsentrasjons- og utryddelsesleirer i 1942. De norske fangene ankom Buchenwald i januar 1944.

Nazistene hadde en ide om at både studenter og lærer som ble sendt til Tyskland skulle kunne omskoleres til gode nasjonalsosialister. Denne oppgaven skulle de ikke lykkes med. Av nordmenn som satt i Buchenwald var bl.a. Petter Chr. Steenstrup, Arnt Friisk, Elling Kvamme, Rolf Nyboe Nettum, Erik Loe og Jon Fryjordet. Andre nordmenn som også havnet i Buchenwald var bl.a. Leo Eitinger (født i Tsjekkia. Flyktning til Norge i 1939), Assor Hirsch, Julius Paltiel og Samuel Steinmann. Alle disse tilhørte gruppen av norske jøder.

I 1994 ble det stiftet en egen forening for tidligere norske fanger i Buchenwald. Administrerende direktør i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, er fast styremedlem i komiteen. Tidligere fange, Elling Kvamme, er formann.