VI MÅ LÆRE UNGDOMMEN SIVILT MOT

Flaggborg

Det ble en verdig 66 årsmarkering av KZ Buchenwalds frigjøring. Talene oppfordret oss til å lære framtidige generasjoner til å ta vare på demokratiet.

Den Norske Buchenwaldforening deltok på minnemarkeringen 66 år etter frigjøringen av KZ leiren Buchenwald. Representanter fra Norge var: Tidligere fange Elling Kvamme, Julie Kvamme (datter), og fra Aktive Fredsreiser Helga Arntzen, Gunn Heidi Stø og Uwe Arntzen.

Det var en verdig markering med flaggborg som representerte alle nasjonalitetene til fangene som satt i Buchenwald.  På appellplassen er det en minneplate hvor alle nasjonene er nevnt. Rundt denne platen ble det foretatt en kransnedleggelse og 1 minutts stillhet til minne om de som døde under fangenskapet.

Talene av Bertrand Herz (formann i den Internasjonale Buchenwald komité, IKBD) og Romani Rose (formann for det tyske Sinti og Romani senter for dokumentasjon og kultur) hadde som tema viktigheten av å huske den grusomme historien og lære av den.

Europa i dag har utfordringer mht rasisme, sjikane, drap av minoriteter og økende tilslutning til høyreekstreme grupperinger. Dette må vi ikke stilletiende se på, men lære av de modige kvinner og menn som påtross av høy risiko for seg selv og sine familier fortsatte sin kamp mot urett.
”Det er en tung byrde å vite at stemmene til tidsvitnene gradvis blir stille. Desto viktigere er det at hjerte og hjerne til kommende generasjoner blir fylt med demokratiske verdier og kunnskap om menneskerettigheter. For å kunne lære ungdommen sivilt mot for å bevare demokratiet trenger man eksempler fra historien som rollemodeller. Disse kvinner og menn er slike modeller”.