WAlther redisch Carlsen

 

..... Oddvar Schjølberg

2019

Han var ferdig med medisinstudiet på Universitetet i Oslo, og skulle ta sin medisinske eksamen. Men i stedet kom krigen og satt en effektiv stopper for dette. Han ble arrestert sammen med rundt 1250 andre studenter den 30.11.43, og allerede samme kveld sendt videre til den gamle orlogbasen Fredriksvern Verft i Stavern.

Herfra ble han den 19.12.43 sendt til SS-leiren St. Andreas i Sennheim. Fordi han var en av fire som ferdig med sin legeutdannelse ville tyskerne at han under fangeoppholdet skulle jobbe som lege, så han og en av de andre medisinerne ble derfor 17. mai 1944 overført til et SS-lasarett i Wien, og senere til et SS-lasarett i Baden bei Wien. De to andre medisinerne jobbet ved et tilsvarende lasarett i Auspitz.

Walter Redisch Carlsen var cand med allerede i desember 1943, men havnet altså i tysk fangenskap. Etter hjemkomsten til Norge gjorde han følgende kandidatstjeneste:
Ved Drammen sykehus kirurgisk avdeling i tiden 1. januar - 15. juni 1946, medisinsk avdeling i tiden 16. juni – 31. desember, og så tibake til kirurgisk avdeling 1. januar – 31. mars 1947.
Ved røntgenavdelingen fra 1. april – 30. september, og fra 1. oktober ved gynekologisk/obstetrisisk avdeling.
Var deretter fra 1. desember 1949 og fram til 30. juni 1950 kandidat ved St Josephs Hospital i Fredrikstad.
Så fulgte en periode som assistentlege ved Drammen Sykehus gynekologisk avdeling fra 1. juli 1950 og fram til han den 10. desember ble ansatt som assistentlege ved St. Josephs Hospital i Fredrikstad, hvor han var fram til 1. august 1951.
Fra 1 juni 1952 var han assistentlege ved Telemark Fylkessykehus, og fra 1. juni 1953 var han reservelege, fram til 15. oktober 1956.
I 1957 var han kvalifikasjonskandidat ved Oslo Komm. Kvinneklinikk og i 1958 assistentlege ved Kvinneklinikken i Bergen. I tidsrommet 6. januar 1959 og fram til 1. september 1960 var han assistentlege ved gynekologisk avdeling ved Drammen Sykehus.
Fra 1. juni 1961 vikarierte han for en privatpraktiserende lege i Mjøndalen, inntil han åpnet sin egen privatpraksis i Skien i 1962.
Han ble også i april dette året godkjent som spesialist i fødselhjelp og kvinnesykdommer. I juni samme år ble han også godkjent som spesialist i kirurgi.
Walther Redisch Carlsen jobbet altså som kirurg og gynekolog ved forskjellige sykehus og klinikker i store deler av landet. Han giftet seg etter hvert med Signe Johanne Gullichsen og bosatte seg i Drammen, hvor han fikk to barn før han dessverre døde så altfor ung, 50 år gammel.

Det at noen av de norske medisinstudentene måtte tjenestegjøre for tyske myndigheter mens de var i fangenskap, er en del av Tysklandsstudentenes historie som er lite kjent.
Walther Redisch Carlsens barnebarn – Alexandra Redisch, har engasjert seg for å gjøre denne delen av historien bedre kjent, og har innhentet en god del stoff, og gjort research, og med hennes tillatelse sakser vi her noen utdrag av hva hun har samlet av informasjon under arbeidstittelen:

«Ufrivillig SS-lege»

Min bestefar, Walther Redisch Carlsen, skrev ned sine memoarer etter han ble befridd. Han prøvde åutgi dem rett etter krigen, men fikk beskjed om at det ikke var penger eller stemning for slikt såtett etter krigen. Han har dessverre vært død i mange år, såfor meg er ikke dette bare en måte åfortelle om en side av krigen det aldri har blitt skrevet om før, men det er ogsåen mulighet for meg, og forhåpentligvis mange andre, til åbli kjent med mannen jeg kaller bestefar.
Det er historien om Walther Redisch Carlsens krig, jeg vil dokumentere. Han var en av ca. 650 studenter som ble tatt til fange og sendt til oppsamlingsleiren i Stavern 30.11.43.
Han ble deretter sendt med slaveskipet M/S Donau kort tid etter, og endte opp i leiren St. Andreas utenfor Sennheim (Cernay) i Elsass (Alsace).
St. Andreas hadde tidligere fungert som et mentalsykehus for barn, men da krigen kom ble bygningene brukt til åtrene såkalte SS-frivillige, blant annet et norsk kompani  i april 1943, før de ble sendt videre til Louhi-fronten i Finland. Mannskap fra den norske skijegerbataljonen ble ogsåutdannet i Sennheim før de i januar 1944 ble sendt til fronten.

Til denne leiren ble altsåde fleste Tysklandsstudentene sendt, selv om de såabsolutt ikke var SS-frivillige. 17 mai 1944 fikk Walther og tre andre, som var ferdige medisinere, beskjed om at de skulle bli flyttet fra St. Andreas og virke som leger i diverse SS-lasaretter (sykehus for SS-soldater) i det okkuperte riket.
Walther ble sammen med en annen sendt til Wien og deretter Baden, mens de to andre legene ble sendt til Auspitz i dagens Tsjekkia.

Opplevelsene fra disse lasarettene utgjør størsteparten av memoarene, og har, såvidt jeg vet, aldri blitt offentliggjort før. Det er ikke en typisk heltehistorie med bomber og selvoppofring, men snarere en klinisk beskrivelse av det enorme psykiske presset han hadde påseg, samt frustrasjonen over åvære sivilinternert og måtte jobbe for fienden. Han var i bunn og grunn en ufrivillig SS-lege, derav arbeidstittelen.

Mye arbeid gjenstår

De fleste av Tysklandsstudentene ble forflyttet til leirer som Buchenwald og Neuengamme mens de var i fangenskap, og de ble hentet hjem av de hvite bussene. Det finnes mye god litteratur om disse historiene (se kilder).
Historien om Walther Redisch Carlsen og de tre andre legene er imidlertid et hittil uskrevet kapittel i norsk krigshistorie.
Boka, som Alexandra Redisch jobber med har arbeidstittelen «Ufrivillig SS-lege», er en blanding av flere sjanger; det er dels memoar, dels undersøkelse, dels dagbok, dels historiebok.

Dette er kort og godt en liste over relevant kildemateriale. Jeg bøyer meg i støvet for mange av forfatterne på denne listen –noen av dem er selv overlevende studenter og forteller sterke historier.

Kilder i privat eie:

Redisch Carlsen, Walther: Wienerleger (originalmanuskript)

Trykte kilder

Apeland N. M: Fra Aulaen til Buchenwald. Blader fra en students dagbok. (1945)

Eidem, Knut: Aulaen brenner! Norske studenter under hakekorset (1980)

Erichsen, Knut-Jørgen: Slottsfanger (1985)

Kvamme, Elling: Arrestasjonen av studentene og fangenskapet i Tyskland. I Studenter under hakekorset, Forum for Universitetshistorie (2003)

Lørdahl, Erik: Norske studenter internert 1943 – 1945 og posten de sendte og fikk (2007)

Sem Fure, Jorunn: Universitetet i kamp (2007)

Tranøy, Erik & Sars, Michael: Tysklandsstudentene (1946)

Annen media

Kvamme, Elsa: Tysklandsstudenter (DVD)
Kvamme, Elsa: Legenes Krig (DVD)

Arkivmateriale

Oeding, Per, Pedersen, Einar & Skogstad,

Odd: Rapporter fra studentenes fangenskap i Sennheim (1945)

Velferdsutvalget for de norske Tysklandsstudenter: Beretning om de norske studenters fangenskap i Tyskland 1943-1945 (1945)

Norges leger – Bind 3 - 1969

På nettet

Aktive Fredsreiser: Tidsvitnedatabase

Den Norske Buchenwaldforening

Den Norske Buchenwaldforenings liste over Tysklandsstudenter

Hoff, Lars: Universitetet feiret sine helter fra krigen. 
I Uniforum (2003)

Kvamme, Elling: Norske medisinstudenter i tysk fangenskap.
(I Tidsskrift for Den norske legeforening. )