Rolf Duus

 

..... av Oddvar Schjølberg

2019


Rolf Duus var cand. med. allerede da han kom hjem i 1945, og var klar for turnustjeneste. Han reiste til Finnmark og tjenestgjorde i Alta og Karsjok som distrikstlegeassistent i 1946.

Rolf DuusKandidat ved Fylkessykehuset i Tromsø på kirurgisk avdeling i 9 måneder og deretter ½ år ved medisinsk avdeling (46/47. Deretter ble han assistenlege ved kirurgisk avdeling på samme sykehus i nærmere 2 år. (48/49). Han ble også reservelege noen måneder, før han i to år (50-52) ble reservelege ved kysthospitalet Hagevik i Os, sør for Bergen.

Etterpå var han reservelege ved kirurgisk avdeling på Haukeland sykehus (52/53). Og i 53 var han også ved neurologisk avdeling på samme sykehus. Samme år var han også assistenlege ved Bergen Legevakt.

Duus virket også som assistentlege ved Dr. H. Schjeldrup (plast.kir.) noen måneder i 53, før han ble ansatt som reservelege ved kirurgisk avdeling på Aust-Agder Sentralsykehus fra 1953-1956. I 1955 ble han godkjent som spesiaist innen generell kirurgi. (I 1958 godkjent som spesialist i ortopedisk kirurgi.)

I perioden 1956-1959 var han ansatt som assistentlege ved det ortopediske sykehuset Sophies Minde i Oslo, og som reservelege fra 1959 til 1963. Deretter arbeidet han ved Kronprinsesse Märtha Institutt i ett år. Instituttet ble grunnlagt som en spesialklinikk for etterbehandling av poliomyelittpasienter i 1957.

Etter dette gikk turen til Vestfold Sentralsykehus, ortopedisk avdeling, hvor han var overlege fra 1964 til 1983.

Duus var opptatt av å bringe videre sin lærdom, og han underviste ved Oslo Ortopediske Institutt (Fysioterapi). Han var også konsulent i ortopedisk kirurgi ved Centralinstitusjon for cerebral parese. (I 1958 ble det etablert et nasjonalt CP-register knyttet til Gladheim ved Holmenkollen)

I fem år(59-64) var han også tiknyttet Oslo Observasjonshjem og Ragna Ringdal Dagsenter.  I 1953 sto Ragna Ringdals daghjem ferdig med plass til 82 barn og voksne. Dette var forøvrig det første daghjemmet for åndssvake i Europa.

Fra 1964 var Duus også konsulent for Linde Internatskole for vanføre barn. Dette var mens han jobbet ved Sentralsykehuset i Tønsberg.
Rolf Duus giftet seg i 1949 med sykepleier Ruth Jensen fra Kristiansund, og de fikk sønnene Rolf, Arve, Dag og Geir.

KILDER:

Celebral foreningen - vår historie

Nasjonal biblioteket - Norges leger 1963