Hans Karsten Dahl

..... av Oddvar Schjølberg

2019

Hans Karsten DahlEtter hjemkomsten gjenopptok han studiene og ble cand.med. i 1948. Deretter arbeidet han i forskjellige legestillinger før han startet sin kirurgiske utdanning som kandidat ved Martina Hansen Hospital, hvor interessen ble vekket for pasienter med sykdommer og skader i skjellett og muskler bevegelsesapparatet. Dette preget hans videre veivalg.

En foregangsmann innen norsk kirurgi

Etter kort tid som kirurg i utdanningsstilling ved sykehuset i Kristiansund og lengre tid som reservelege ved sykehuset i Halden ble han ansatt ved Kirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus i 1957. Det ble hans arbeidssted resten av hans yrkesmessige karriere.
Med basis i en bred generell kirurgisk utdanning la han her grunnlaget for sin videre kirurgiske virksomhet og sin funksjon som lærer for legestudenter og kandidater i spesialistutdanningen. Hans K. Dahl ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1958, i ortopedisk kirurgi i 1972. Han var i mange år assisterende overlege og avdelingsoverlege ved 3. avdeling før han i 1982–89 ble den første sjeflege ved Ullevål sykehus. I en periode som var preget av store forandringer fungerte han også som sykehusdirektør. Etter oppnådd pensjonsalder arbeidet Dahl som spesialrådgiver i Helsedirektoratet med spesielt ansvar for vurdering av faglig kompetanse til søkere av stillinger innenfor det offentlige helsevesen.

Dahl var sterkt engasjert i den fagpolitiske diskusjonen og hadde mange tillitsverv. Han var formann i Norsk kirurgisk forening 1970–72, og ble utnevnt til æresmedlem i 1986.
Han var leder av Den kirurgiske forening i Oslo, som stod hans hjerte meget nær i alle år. Han var fra 1971 medlem i Landsstyret i Legeforeningen, medlem av Sentralstyret 1977–78 og var formann i Overordnede legers forening 1973–77.
Tallrike studiereiser til utlandet førte til kontakter som fikk stor betydning for videre utvikling av bruddbehandling i Norge. Etter Dahls initiativ ble det første, desentraliserte internatkurset i norsk kirurgi avholdt på Voss i 1972. «Vossakurset» med teoretiske forelesninger og praktiske øvelser i bruddbehandling er senere avholdt hvert år og er obligatorisk for spesialutdanning i generell og ortopedisk kirurgi. Dahl ledet disse kursene i 20 år, og kurset forble hans hjertebarn.
Han var korresponderende medlem i Svensk kirurgisk forening. Kontakten med den sveitsiske Arbeidsgruppen for Osteosyntesespørsmål (AO) førte til at han, da AO International ble stiftet i 1972, ble den første representanten for denne gruppen i Skandinavia. Da AO-stiftelsen i fjor sommer hadde sitt årsmøte i Oslo, var han æresgjest.
Hans rolle som pioner i forbindelse med innføringen av artroplastikk i hofteleddet i Norge var betydningsfull, og «Hofte-Dahl» vil for mange av oss alltid være synonymt med Hans Karsten Dahl. I 1965 ble han tildelt HM Kongens Gullmedalje for sitt kliniske arbeid omkring hofteleddets stabilitet.

Hans Karsten Dahl døde etter kort tids sykdom 83 år gammel den 7.3. 2003.

Minneord i tidskriftet.no 2003