AsbjØrn Eidnes


..... av Oddvar Schjølberg

2019

Asbjørn EidnesFoto: Harstad Tidene 1983

Eidnes trådte sine barnesko i miljøet rundt Trondanes Folkehøgskole utenfor Harstad, hvor hans far Hans Eidnes var rektor fra 1921 til 1959. Dette kultur- og lærermiljøet fikk stor innvirkning på hans framtidsplaner, og han begynte på filologistudiet ved universitetet i Oslo. Noe som krigen satt en kontant stopper for.

Etter krigen fortsatte Eidnes sine studier, og fullførte utdannelsen ved Musikkonservatoriet i 1950, og tok filologisk eksamen året etter.
Trondanes Folkehøgskole var nå bygd opp igjen etter en større brann i 1945. Under okkupasjonsårene hadde den tyske Wehrmacht rekvirert skolebygningen fra 1941 til 1945, og i 1945 skulle man sikre seg mot at det ikke fantes veggdyr etter okkupantene. Oslo Veggdyrkontroll skulle røyke ut utøyet med brennende svovel, men under dette arbeidet brant bygningen ned 3. oktober 1945. Etter tre års byggeperiode var skolen klar igjen. Og faren var tilbake som rektor.
(Hele Eidnesfamilien var levende opptatt av musikk, billedkunst, idrett og kultur, og de var engasjert på flere ulike felt. Asbjørns yngre bror Vidkunn Eidnes hadde også de samme interessene, men under krigen var navnet «Vidkun» forhatt, på grunn av landsførræderen Vidkun Quisling, og Vidkunn måtte ta «dekknavnet» Harald for å unngå mobbing. Han var også med i speiderbevegelsen i Harstad, som drev illegal spaningsvirksomhet på tyske installasjoner.)

Overtok som rektor etter sin far

Asbjørn tok et engasjement som vikarlærer et par år ved Trondarnes Folkehøgskole, før han for en periode flyttet til Vestfold og var lærer ved Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Senere gikk reisen til Tromsø hvor han var lektor ved Tromsø Lærerskole, inntil han i 1955 ble fast ansatt som lærer ved Trondarnes Folkehøgskole. I 1959 avløste han sin far som rektor ved den samme skolen.
Ved siden av rektorjobben og arbeidet på Folkehøgskolem, var han også svært aktiv som forfatter og lokal- og kulturhistoriker. Og han var i en årrekke en drivende kraft i Harstads kulturliv og gjorde seg også kulturelt bemerket i hele landsdelen.

Hans interessefelt hadde et bredt spekter, fra sang, musikk, bildekunst, filateli og idrett. I tillegg var han en ivrig frimerkesamler.
Ikke minst var han levende opptatt av byen og stedets  lokalhistorie. Som formann i Harstad Historielag gjorde han en stor innsats i en årrekke. Eidnes var redaktør for historielagets årlige publikasjon Årbok for Harstad og for bladet Håløygminne. Han skrev et utall artikler for begge publikasjonene.
Han har skrevet flere bøker, dirigert en rekke kor, vært guide ved Trondenes kirke, hatt tillitsverv i Festspillene i Nord-Norge, og fra 1962 til sin død var han redaktør av bladet Håløygminne, hvor han har skrevet et utall artikler. Dette vervet overtok han fra sin far, Hans Eidnes, som hadde redigert bladet siden 1920.

Kjent som en god indrettsmann

Asbjørn Eidnes er også kjent fra Friidrettsklubben Hind, både som leder og utøver. Og han var på å stifte klubben i september 1937. I 1957 vant han 110 meter hekk under nordnorsk mesterskap i Bodø.
Til sammen hadde han fem titler fra nordnorske mesterskap.
I 1948 ble han hedret som årets idrettsmann i Harstad og Omegn.
I september 2008 mottok Eidnes Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt historiske engasjement, i 2007 ble han hedret med minnemedaljen i gull fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og i 1992 ble han tildelt Harstad bys fortjenstmedalje.
 
Asbjørn Eidnes kommunale verv:
Medlem 60-årsskrift for Harstad by 1962
Medlem Gatenavnkomité 1964-1967
Medlem Ordensråd Harstad bys fortjenstmedalje i flere år
Medlem komm. kulturnemnd 1965
Nestformann Boksamling 1964-1967
Nestformann utv. Museumsområde Trondenes 1967
Nestformann Bibliotekstyret 1968-1983
Medlem kulturstyret 1976 og 1980-1983
Domsmann herredsretten 1972-1983
Lagrettsmedlem 1980-1983

Utvalgte bøker, publikasjoner og artikler av Asbjørn Eidnes:
Jardar Lunde 1909-1990 - ein nordnorsk kunstnarprofil. 2004.
Sagt og skrive gjennom mange år. 2001.
Nordnorsk byhistorie: særtrykk av «Håløygminne». 2000.
Folkeminne og tradisjon i nord: Hålogaland historielag. 2000.
Byutvikling og bymiljø i Nord-Norge: særprent av «Håløygminne» Hålogaland historielag, 1999
Marknadene i Nord- Norge: særprent av «Håløygminne», hefte 4/1990.
Svein Eriksson: dekan i Trondheim og sokneprest på Trondenes 1427-1480.
Byggeskikk i Harstad. Harstad Historielag, 1997. ISBN 82-994286-0-2
Nord-Hålogaland stiftsgård på Trondenes 1972-1997. Hålogaland historielag, 1997.
Harstad 75 år. 1977.
Samiske draktskikkar og dei nordnorske bygdebunadene: særprent av «Håløygminne» 1975
Nord-Norge i manns minne: daglegliv ved hundreårsskiftet. 1973.
Teigblanding og hopehav i gardsdrifta: mellom Lyngen og Namdalen. Hålogaland Historielag, 1996.
Trondeneshalvøya i historia. Hålogaland Historielag , 1995. Trondenes kjerke: «Den kircke har noget at sige». Hålogaland historielag, 1993
Folkeviser, viser, barnesullar, rim og regler frå Nord-Norge. Særprent av «Håløygminne». 1978.
Nordnorske segner: særprent av «Håløygminne», hefte 4/1980.
Asbjørn Selsbane. Hålogaland historielag, 1998.

Artikler i Årbok for Harstad av Asbjørn Eidsnes:
Artiklene er lagt inn på formen Tittel, år, sidetall.
Omkring storsildperioden i Nord-Norge 1861-74. 1988 2
Minne frå krigsåra 1940-45. 1988 20
Kvinner 1024 og 1962. 1991 24
Stilglimt frå lokalmiljøet. Byggeskikk i Harstad. 1993 20
Glimt frå tre speiderleirar. 1994 24
Frå St. Olavs gate til Torvhågveien. Omkring gatenamna … 1994 25
Lyspunkt i en konsentrasjonsleir. 1995 29
Da Margarethe kjøpte piano 1998 21
Trondarnes Folkehøgskole og «gammelprosten». 1999 33
Bumerke og steinhoggarmerke på Trondenes. 2000 46
Karel Capek på tur langs Nord-Norge i 1936. 2004 24
Ester Kristiansen - sydame på Seljestad. 2005 45
Frå galt til verre - når kunnskapane svikter. 2005 56
Kongebesøk og kaikrangel. 2007 12
Eidnes og Brox: Leonhard Nilsen. 1990 33
Eidnes og Orvil: «Det stod en benk». 2003 29
Lokalhistoriewiki har en mer utførlig oversigkt over Asbjørn Eidnes bibliografi.

Kilder:
Lokalhistoriewiki Vidkun Eidnes
Lokalhistoriewiki Bibliografi Asbjørn Eidnes
Lokalhistorewiki Asbjørn Eidnes
Lokalhistoriewiki Harstad folkehøgskole