Arne magnus engelsen

LEIRENS "PAKETENKÖNIG"

..... av Oddvar Schjølberg

2019


Under fangeoppholdet i Tyskland var Engelsen en ekte «Paketenkönig» idet hans far Bernhard Engelsen sendte en god del hermetikk til ham, spesielt i Buchenwald. Faren var, via sin jobb i Bergen Privatbank, kommissarisk direktør for konsortsiet CCC (Concord Canning et Co) (som ble avviklet).

Arne Magnus EngelsenCCC bestod av 11 Hermetikkfabrikker, og faren hadde derfor god tilgang til lagret hermetikk. Han forsto at disse forsendelsene var viktige for fangene i Tyskland, og at de i hvert fall delvis kom frem. I leiren sørget sønnen for at pakkene med hermetikk ble brukt på sykestuene for fanger med bl.a. dysenteri etc. Det var mangel på både medisiner og næringsstoffer i leiren, og det er all grunn til å tro at ved hjelp av disse pakkene ble liv reddet.

Engelsen fortsatte sine studier innen medisin og var cand. med i Bergen i 1950. Dette året giftet han seg med fysioterapeut Gjertrud Havsgaard fra Bergen. De fikk sønnen Bernt Andreas (1951)

Han tok fatt på sin turnustjeneste og var 11 måneder ved Martina Hansens Hospital på Dønski i Bærum. (51-52)
Sykehuset spesialiserte seg på pasienter med behov for ortopedisk kirurgi og revmatologi.
Etterpå flyttet Engelsen over til Haukeland Sykehus i Bergen. Her var han 1 år og tre måneder ved kirurgisk avdeling A, før han på samme sykehus fortsatte på Hudavdelingen i seks måneder, Røntgenavdelingen i seks måneder, Medisinsk avdeling A i seks måneder (54). Det neste året var han tilbake på Hudavdelinngen igjen. Her ble han også vikarlege i 8 måneder. (55-56)  Han var dette året også ved Medisinsk avdeling B i fire måneder.
Engelsen var ute som distriktslege i Davik kommune i Sogn og Fjordane i seks måneder i årsskiftet 56/57, før han kom tilbake til som assistentlege ved Hudavdelingen på Haukeland Sykehus. Dette engasjementet varte i to år, og han ble da også godkjent som spesialist innen hudsykdommer. (1958) I april 1959 åpnet han egen spesialistpraksis i Bergen.

Engelsen var engasjert på flere områder, blant annet som formann i styret for Haukeland Sykehus fra 1972 til 1983.
Han var også politisk engasjert og var en periode formann i Bergen Høyre, og medlem av Bergen Bystyre.

Kilder:
Engelsen, Bernt Andreas
Norske leger, bind 2 – 1969