GREV FOLKE BERNADOTTE

av Oddvar Schjølberg

19. mai 2008

GREV FOLKE BERNADOTTE (1895 - 1948)

Var mannen som tok initiativet til de hvite bussene og med det mest sannsynlig reddet livet til tusenvis av politiske krigsfanger fra de skandinaviske landene, som satt i tyske konsentrasjonsleire under krigen.

Folke Bernadotte var greve av Wisborg og sønn av prins Oscar Bernadotte. Han var en filantrop, og den største innsatsen på dette feltet gjorde han under 2. verdenskrig. På et tidlig tidspunkt i krigen ble han sjef for de svenske militær interneringsleirene. Høsten 1943 ledet han den praktiske gjennomføringen av den første, større krigsfangeutvekslingen mellom Tyskland og de allierte. Høsten 1944 tok han, på oppfordring fra den norske diplomaten Niels Chr. Ditleff opp tanken om å få overført norske sivilfanger fra tyske konsentrasjonsleire til Sverige.

Etter direkte forhandlinger med Heinrich Himmler, den fryktede sjefen for SS og Gestapo, gjennomførte han så den 19. og 20. april 1945 en storstilt evakuering av norske og danske sivile fanger til Danmark og senere til Sverige.

Evakueringen omfattet i alt 20.000 fanger.

Den store internasjonale anseelsen Bernadotte vant med ved sine hjelpeaksjoner, gjorde at han i 1948 fikk å oppdrag fra FN å megle i Palestina-konflikten. 19. juli greide han å få til en våpenhvile mellom partene. Hans arbeid vakte igjen beundring verden over.

Han hadde imidlertid pådratt seg et uforsonlig hat fra ytterliggående nasjonalistiske kretser i begge leire. Som et resultat av dette ble han, sammen med sin franske medarbeider oberst Serot, myrdet av ytterliggående jødiske terrorister i Jerusalem den 17. september 1948.