PLANLEGGING AV ÅRETS PROGRAM

11. januar 2010

av Elling Kvamme og Helga Arntzen


Ønsker dere alle et godt nytt år med god helse og mye glede!

Vi planlegger årets aktiviteter og vi vil gjerne informere om dem og gjerne få innspill fra dere om hva dere evtl. ønsker dere i tillegg.

Vedlagt følger invitasjon til årets tur til Buchenwald fra 08.-13.april. Vi deltar da søndag, den 11.04.10 på den offisielle markeringen for frigjøringen av leiren. Turen koster kr. 5 790,- Vi håper at mange av dere kan delta og at dere også få med familien for å gi historien videre til neste generasjon. Vi er takknemlig for snarlig påmelding.

Vedlagt følger også innbetaling av årets medlemskontingent som er kr. 150,-. Fint om man kan få stimulert familiemedlemmer og da særlig ungdommen til å bli med i foreningen.

Vårt årsmøte blir lørdag 19. juni 10 i Risør i forbindelse med utdelingen av prisen Fangenes Testamente.
Innkallingen kommer senere.

Fredag 18. juni vil det være et møte sammen med ressurspersoner for å drøfte hvilket budskap de forhenværende fanger vil gi til neste generasjon, deres testamente. Hanne Sophie Greve, Henrik Syse og Tore Frost vil bl.a. delta på dette møte og forhenværende fanger fra flere leirer vil bli invitert.

I november vil vi igjen ha det populære medlemsmøte på Grand Hotel i Oslo.

Har dere stoff vi kan legge ut på Buchenwaldforeningens nettside, er vi interessert i dette.

Vennlig hilsen

Elling Kvamme formann
Helga Arntzen