Hans beretning lever videre

25. januar 2010
Av Oddvar Schjølberg

Bernt H LundRolf Nyboe Nettum,
f. 17. juni 1919 - var en av de mange Tysklandsstudentene som har vært med på å gi et solid bidrag til denne delen av norsk historie.
Han vokste opp i Sandvika, og  allerede i barneårene ble han svært opptatt av litteratur. Selv sa han det slik:

”Det fantes mange barnesykdommer i min tid: meslinger, kikhoste, kusma, røde hunder.
Jeg ble påført Hamsun-feberen, den var mer langvarig enn vannkopper og mer intens, den slo ut i drømmer og hallusinasjoner, i salg virkelighetsflukt, i arr på sjelen. Jeg ble smittet da Hamsun fylte 70 år i 1929, jeg var 10 år gammel.

Senere fikk han et annet syn på Hamsun, og hans begeistring for forfatteren som hadde trollbundet ham helt siden guttedagene begynte å rakne den 9. april 1940. Enda verre ble det etter Hamsuns leserbrev i ”Nationen” 16. april, hvor han krev følgende:

Det er til ingen nytte at dere har fått fatt i hver deres børse og står og tygger skum mot tyskerne, i morgen eller en annen dag blir dere bombet.
England er ute av stand til å hjelpe dere uten med noen småflokker hist og her som streifer opp gjennom dalene og tigger om mat:
NORDMENN! Kast børsa og gå hjem igjen. Tyskerne kjemper for oss alle og knekker nu Englands tyranni mot oss og alle nøitrale. KNUT HAMSUN.”

Den dagen var Hamsunepoken slutt, og Nettum slengte Knut Hamsuns ”Sult” veggimellom. Og som et lite ekko fikk han senere vite at hans københavnske onkel Gudmand, nektet sine barn å ta Hamsuns verker ut av hylla.

Nettum gikk på universitet og høsten 1943 ble han medlem av det hemmelige studentutvalget, og de hadde tre hovedoppgaver:
1. Å informere studentene om det som foregikk i striden mellom dekanutvalget og nazistene.
2. Å bidra til å holde moralen opp blant studentene.
3. Å gi støtte til lærerne.

Det foregikk en innbitt strid mellom Universitetet og de nazistiske myndighetene denne høsten, og en rekke studenter ble arrestert uten lov og dom. Det nazistiske Kirkedepartementet la frem forslag til nye regler for opptak ved de ”lukkede studier”, det medisinske, det odontologiske og det farmasøytiske fakultet; det ville i praksis si at NS-medlemskap skulle gi automatisk inntak.
Dette reglementsforslaget ble blankt avvist av samtlige fakulteter med likelydende skriv av 13. september. Nettum var aktivt med i alt dette, og han var også en av de som ble arrestert den 30. november 1943, og sendt til Tyskland. Han som var så levende opptatt av tysk kultur havnet altså selv i en nazistisk konsentrasjonsleir!

Nettum har siden fortalt at sammenliknet med andre norske krigsfanger hadde han et forholdsvis greit opphold i Buchenwald, men han opplevde også ting som aldri slapp taket, og han sa det slik:
Tyngst var synet av fangene på vei til kveldsappell, et grått, tusentallig tog, de spelte seg forbi, de bar med seg kamerater som var døde i løpet av natten for å beholde matrasjonene, et tog av fordømte – inntrykket kom til å hjemsøke meg som et nattlig mareritt resten av livet.

Han kom tilbake til Norge igjen, sammen med flere syke studenter i januar 1945. Han hadde håpet å fortsette med sine studier, men ble i stedet lagt inn på Glitre Sanatorium, og måtte opereres. Sakte men sikkert kom han seg tilbake til en normal hverdag igjen, og han tok opp sine studier.
I årene framover ga han mange viktige bidrag innen norsk litteraturhistorie, og hans kolleger omtalte ham som en glødende, kunnskapsrik og reflektert inspirator i sin formidlingskunst. Han var også en fremtredende vitenskapsmann på sitt felt, men han har aldri undervurdert andre og andres mening.
Han hadde de viktige egenskapene at han alltid var lyttende, forståelsesfull og oppmuntrende. Derfor har også hans personlige litteraturformidling vært til en stor inspirasjon for uendelig mange og gitt dem innsikter for livet.
Han var en glitrende skribent og ble da også professor emeritus i nordisk litteratur. Nettum var ansatt ved Nordisk institutt ved Universitetet i Oslo fra 1958 til 1986, og var i kortere perioder knyttet til universitetene i Chicago, Bergen og Tromsø.
Han har publisert en rekke fagbøker, og han har skrevet utallige artikler i tidsskrift og samleverk om litterære og kulturelle emner.
Menneskerettighetene og ytringsfriheten var ting som engasjerte Nettum, og han fant raskt sin plass ”på barrikadene” .
20. januar 2010 døde Rolf Nyboe Nettum, og en kjempe innen litteraturhistorien er borte. Men hans mange viktige artikler og bøker lever videre.
Og han fikk være med på å gi et solid bidrag også til Tyskland studentenes historie.
Vi lyser fred over hans minne.
OS