80 års markeringen

Innlegg av Helga Arntzen

«Kan de unge lære av historien»

Vår erfaring er et ubetinget JA. Etter 25 års drift av Aktive Fredsreiser ser vi at de holdningsskapende turene våre har gitt resultater på flere områder. Vi har opplevd at underveis på turene har ungdommene valgt en side; de har valgt fredens side!

Historien skal ikke bare dreie seg om å huske, men skal også gi oss impulser til å tenke og handle.

Sitter man på skolen og lærer om krigen, og redslene som utspant seg i konsentrasjonsleirene, kan det være vanskelig å ha noe å knytte det til. For mange blir det nok lettere både å forstå og huske, når man ser leiren rett foran seg og hører et tidsvitne fortelle. Da kommer man nær inn på historien, fordi historien kan ikke formidles bedre enn av de som selv har opplevd den.

I våre dager er det naturligvis ikke mange tidsvitner igjen. Da er det flott og se at ungdom som har vært med på turene, og med egne øyne har sett all den dokumentasjonen som foreligger – formidler sine inntrykk videre – og blir på en måte de nye tidsvitnene.

Når de kommer hjem deler de sine tanker om fred og de åpner språket sitt for fred, og hvordan fred kan skapes. De ønsker å bruke sin kunnskap som mulige fredsbyggere. Ved å inkludere de unge i ulike fredsprosesser, vil resultatet bli en stor fredsbevarende styrke av ungdommer.
Flere av turdeltakerne har blitt engasjerte politikere, og tatt ansvar. En av dem er Leon Bafondoko. Han har brukt sine erfaringer fra turen og sitter i dag som medlem i bystyret i Trondheim for AP og er nestleder i Oppvekstkomiteen.

Han sier det slik:
På turen lærte vi mye mer enn på skolebenken. Klasseturen viste seg å bli et veiskille i livet for alle turdeltakerne. Her trakk man linjer til Europa og verden i dag ved å legge vekt på informasjon om menneskerettigheter, fred og forsoning. Målet er at vi kommer hjem igjen med kunnskap om hvor viktig det er å bekjempenynazisme og fremmedfrykt. I tillegg lærte vi at konflikter kan løses og fred kan skapes fordi turen satt undertrykkelse og krig i perspektiv til menneskerettigheter og toleranse
Vi trenger å se og lære om hvordan troen på menneskeverd og toleranse ble destruert gjennom hatet og fremmedfrykten nazistene dyrket opp.
De vil komme hjem med en forståelse for det ukjente, og med større toleranse og respekt for det som er annerledes – og den flerkulturelle verdenen vi lever i. Det er tross alt et faktum at innvandrere, romfolk og jøder stadig blir utsatt for fordommer og rasisme.
Turens største verdi er at vi ser grusomhetene på nært hold. Å se åstedene for noen av de groveste, rasistiske forbrytelsene som noen gang er begått, er det nærmeste vi kommer en vaksine mot nazisme, rasisme og fremmedfrykt.
Historien lærte oss om å hate hatet og elske kjærligheten.
Min opplevelse minnet meg på hvor viktig det er alltid å fortsette kampen mot fremmedfrykt, rasisme og diskriminering. Vi kan ikke forandre historien, men fremtiden kan vi alltid påvirke. Det er viktig for meg å være en som går foran på det å motivere mennesker til å etterleve de verdiene du tror på, tørre å tenke, si og mene noe. Derfor er det viktig å flytte klasserommet ut av Norge, sier Leon Bafondoko

Jeg blir veldig optimistisk når jeg hører ungdommen har håp om framtiden. Det forteller meg at de unge lærer av historien.

I disse dager opplever vi nyheter om krig som bare er noen flytimer unna. Det er dramatisk og skremmende.
Vi kan i dagens samfunn klare å trekke linjer mellom det vi er vitne til i dag, og det som skjedde for over 80 år siden.

Jeg deltok nettopp den 9. november i Berlin med 250 ungdommer og voksne på markeringen av Berlin muens fall. Denne enestående hendelsen bunnet i en fredelig revolusjon hvor menneskene ropte Vi er folket.
Min drøm er at folk i hele verden forstår sin kraft og roper vi er folket.
Vi trenger flere fredelige revolusjoner
Og vi trenger engasjerte ungdommer