Didrik Arup Seip f. 31 auugst 1884, død 1963. Han var universitetets rektor fra 1937 til han ble avsatt av okkupasjonsmyndighetene i 1941. Han var internert på Grini og i Sachsenhausen, hvoretter han ble sivilinternert sammen med familien Hjort, og arbeidet med å hjelpe skandinaviske fanger i Tyskland.

Den første konfrontasjonen mellom universitetet og tyskerne oppsto den 17. mai 1940 da noen ungdommer demonstrerte utenfor et kinolokale hvor tyskerne hadde vist filmavis fra felttoget.
Tyskerne antok at demonstrantene var studenter, ettersom de bar studentluer, men antakelig var de russ. Terboven kalte da inn rektor Seip og studentlederne til sitt hovedkvarter for å klage på denne udisiplinerte og uverdige oppførselen. Seip svarte at han for det første forsto at de unge var blitt provosert, og at han for det andre ikke trodde det dreide seg om studenter. Dette skulle bli det eneste møte mellom Didrik Arup Seip og Josef Terboven.
Kilde: Wikipedia og Museum for Universitets og Vitenskapshistorie (MUV)